Lựa chọn ứng dụng cho kết nối USB

Bằng cách kết nối máy ảnh với smartphone hoặc máy tính qua cáp nối, bạn có thể truyền ảnh hoặc nhập ảnh vào smartphone hoặc máy tính.

 1. Chọn [Thiết lập: Chọn ứng dụng kết nối USB].

 2. Chọn tùy chọn.

  • Nhập ảnh

   Chọn khi nhập ảnh vào máy tính.

  • Cuộc gọi video/phát t.tuyến

   Chọn trong trường hợp bạn định dùng ứng dụng tương thích với UVC/UAC sau khi kết nối với máy tính.

   Sau khi chọn [Cuộc gọi video/phát t.tuyến], sử dụng cáp để kết nối với máy tính, rồi khởi động ứng dụng.

   Độ phân giải và tốc độ khung hình của hình ảnh xuất ra là 2K (1920×1080) và 30 fps.