Xem lại ảnh

Hiển thị từng ảnh

 1. Chuyển sang xem lại.

  • Nhấn nút Xem lại.
  • Máy ảnh hiển thị ảnh chụp hoặc xem lại cuối cùng.
 2. Duyệt ảnh.

  • Để xem lại ảnh bắt đầu từ ảnh chụp gần đây nhất, nhấn phím Phím trái. Để xem lại ảnh bắt đầu từ ảnh chụp đầu tiên, nhấn phím Phím phải.
  • Mỗi lần nhấn nút INFO, hiển thị sẽ thay đổi.

  Không có thông tin

  Hiển thị thông tin cơ bản

  Hiển thị thông tin chụp

  • Khi màn hình thông tin chụp hiển thị, bạn có thể vuốt lên hoặc xuống để xem thông tin khác.
 3. Thoát xem lại ảnh.

  • Nhấn nút Xem lại để thoát xem lại ảnh và quay lại sẵn sàng chụp.

Chạm để xem lại

Máy ảnh có trang bị bảng điều khiển màn hình cảm ứng giúp bạn có thể chạm để điều khiển xem lại. Các thao tác cảm ứng được hỗ trợ giống với các thao tác được áp dụng cho smartphone và các thiết bị tương tự. Trước tiên, nhấn nút Xem lại để chuẩn bị xem lại với thao tác cảm ứng.

Duyệt ảnh

Hiển thị bảng kê

Xem phóng to

Lưu ý

 • Bạn cũng có thể hiển thị phóng to bằng cách chạm đúp với một ngón tay.