Chế độ chụp/quay

Bạn có thể thay đổi chế độ chụp/quay cho phù hợp với cảnh.

 1. Chọn [Chụp: Chế độ chụp/quay].

 2. Chọn chế độ chụp/quay.

  • Nhấn các phím Phím tráiPhím phải để chọn chế độ quay, rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
  • Để chuyển sang chế độ ảnh, nhấn nút Giao tiếp/truy cập đa điểm.

Tự động quay phim

Chọn [Phim].

Mức phơi sáng được điều khiển tự động để phù hợp với độ sáng.

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình bằng cách chọn [Độ sáng].

Phim có hiệu ứng mịn da

Chọn [Phim có hiệu ứng mịn da].

Chức năng xử lý ảnh giúp da trông mịn hơn.

Bạn có thể đặt mức độ của hiệu ứng này trong phần [Hiệu ứng mịn da] trên màn hình Điều khiển nhanh.

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình bằng cách chọn [Độ sáng].

Gợi ý Gợi ý quay phim

 • Cho phép máy ảnh phát hiện khuôn mặt.

  Các khung sẽ hiển thị quanh chủ thể chính được phát hiện để làm màu da đẹp. Để làm mịn da một cách hiệu quả hơn, bạn có thể di chuyển lại gần hơn hoặc cách xa khỏi chủ thể để khung hiển thị trên khuôn mặt của chủ thể.

 • Lấy nét khuôn mặt.

  Trước khi quay, đảm bảo [] xuất hiện trên khuôn mặt của chủ thể khi bạn đang lấy nét.

Thận trọng

 • Các khu vực không phải da người có thể sẽ bị sửa đổi tùy thuộc vào điều kiện quay.
 • Nếu hiệu ứng mịn da quá mạnh, hình ảnh có thể sẽ không như mong đợi. Hãy thử quay vài lần trước và kiểm tra kết quả.
 • Lưu ý khi quay phim 4K

 • Chất lượng ảnh trên màn hình chờ có thể khác với chất lượng ảnh trên màn hình quay phim.
 • Một lát sau khi bạn bắt đầu quay phim, hình ảnh hiển thị có thể vẫn còn nằm trên khung hình hiện tại, chứ chưa được cập nhật.

Lưu ý

 • Thiết lập [Hiệu ứng mịn da] vẫn giữ nguyên ngay cả khi bạn thay đổi chế độ quay hoặc tắt máy ảnh.

Chế độ IS phim

Chọn [Chế độ IS phim].

Bật chế độ quay phim với tính năng giảm rung máy ảnh.

Bạn có thể chọn [Phim Digital IS] hoặc [Phim T.độg c.bằg] trên màn hình Điều khiển nhanh (, ).

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình bằng cách chọn [Độ sáng].

Thận trọng

 • [Chụp: Phim Digital IS] được đặt thành [Tắt] khi bạn chỉ định zoom số.

Phim phơi sáng thủ công

Chọn [Phơi sáng thủ công khi quay phim].

Cho phép bạn đặt tốc độ màn trập, giá trị khẩu độ và tốc độ ISO.

Với tốc độ ISO là [AUTO], bạn có thể đặt bù trừ phơi sáng.

 1. Chọn [Thiết lập giá trị].

 2. Chọn mục.

  • Nhấn các phím Phím tráiPhím phải để thiết lập.
  • Kiểm tra kim đo sáng (2) để biết khoảng cách mức phơi sáng hiện tại so với mức phơi sáng chuẩn (1).

Tự động chụp ảnh

Chọn [Chụp].

Máy ảnh phân tích cảnh và tự động đặt các thiết lập tối ưu.

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình bằng cách chọn [Độ sáng].

Biểu tượng đại diện cho loại cảnh đã phát hiện sẽ xuất hiện ở phía trên bên phải màn hình.

Chủ thể

Nền

Người Chủ thể không phải là người Màu nền
Đang chuyển động Cảnh thiên nhiên/ngoài trời Đang chuyển động Cận cảnh
Sáng Chân dung (sáng) Chân dung có chuyển động (sáng) Cảnh thiên nhiên/ngoài trời (sáng) Không phải chân dung và có chuyển động (sáng) Cận cảnh và không phải chân dung (sáng) Màu xám
Ngược sáng Chân dung (sáng/ngược sáng) Chân dung có chuyển động (sáng/ngược sáng) Cảnh thiên nhiên/ngoài trời (sáng/ngược sáng) Không phải chân dung và có chuyển động (sáng/ngược sáng) Cận cảnh và không phải chân dung (sáng/ngược sáng)
Bao gồm bầu trời xanh Chân dung (bao gồm bầu trời xanh) Chân dung có chuyển động (bao gồm bầu trời xanh) Cảnh thiên nhiên/ngoài trời (bao gồm bầu trời xanh) Không phải chân dung và có chuyển động (bao gồm bầu trời xanh) Cận cảnh và không phải chân dung (bao gồm bầu trời xanh) Màu xanh da trời nhạt
Ngược sáng Chân dung (bao gồm bầu trời xanh/ngược sáng) Chân dung có chuyển động (bao gồm bầu trời xanh/ngược sáng) Cảnh thiên nhiên/ngoài trời (bao gồm bầu trời xanh/ngược sáng) Không phải chân dung và có chuyển động (bao gồm bầu trời xanh/ngược sáng) Cận cảnh và không phải chân dung (bao gồm bầu trời xanh/ngược sáng)
Hoàng hôn *1 Không phải chân dung (hoàng hôn) *1 Màu cam
Đèn sân khấu Chân dung (đèn sân khấu) Không phải chân dung (đèn sân khấu) Cận cảnh và không phải chân dung (đèn sân khấu) Màu xanh da trời đậm
Tối Chân dung (tối) Không phải chân dung (tối) Cận cảnh và không phải chân dung (tối)
Cảnh đêm Chân dung (tối/có dùng chân máy) Cảnh thiên nhiên/ngoài trời (tối/có dùng chân máy) *1
 • 1: Hiển thị biểu tượng của các cảnh được chọn trong số các cảnh có thể phát hiện.

Lưu ý

 • Đối với một số cảnh hoặc điều kiện chụp nhất định, biểu tượng hiển thị có thể không khớp với cảnh thực.