Chụp chậm tự động cho phim

Bạn có thể chọn có hoặc không quay phim sáng hơn và ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu ảnh hơn khi đặt thành [Tắt] bằng cách tự động giảm tốc độ màn trập trong điều kiện ánh sáng yếu.

Dùng được ở chế độ quay [Phim]. Với [Chế độ IS phim], tính năng này được đặt cố định là [Bật], và với [Phim có hiệu ứng mịn da], tính năng này được đặt cố định là [Tắt]. Áp dụng khi tốc độ khung hình của kích thước ghi phim là 59,94 fps hoặc 50,00 fps.

 1. Chọn [Chụp: Phim Chụp chậm t.động].

 2. Chọn tùy chọn.

  • Tắt

   Cho phép bạn quay phim với các chuyển động mượt mà, tự nhiên hơn, ít bị ảnh hưởng do hoạt động rung lắc của chủ thể hơn khi đặt thành [Bật]. Lưu ý rằng trong điều kiện ánh sáng yếu, phim có thể sẽ tối hơn so với khi đặt thành [Bật].

  • Bật

   Cho phép bạn quay phim sáng hơn khi đặt thành [Tắt] bằng cách tự động giảm tốc độ màn trập xuống mức 1/30 giây (NTSC) hoặc 1/25 giây (PAL) trong điều kiện ánh sáng yếu.

Lưu ý

 • Bạn nên đặt thành [Tắt] khi quay chủ thể chuyển động trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi xuất hiện bóng mờ.