Tải ảnh lên image.canon

Liên kết máy ảnh với image.canon để gửi ảnh trực tiếp từ máy ảnh.

 • Bạn cần dùng smartphone có trình duyệt và kết nối Internet.
 • Bạn sẽ cần nhập địa chỉ email sử dụng trên smartphone.
 • Để xem hướng dẫn cách sử dụng các dịch vụ trên image.canon, cũng như thông tin chi tiết về những quốc gia và khu vực hỗ trợ trang web này, hãy truy cập vào image.canon (https://image.canon/).
 • Có thể phải thanh toán thêm phí kết nối ISP và phí điểm truy cập riêng.
 1. Chọn [Chức năng giao tiếp: Tải lên image.canon].

 2. Chọn [OK].

  • Màn hình này không hiển thị trong trường hợp đã đặt thiết lập Wi-Fi thành [Bật].
 3. Chọn [Kết nối].

  • Nếu chưa cài đặt ứng dụng chuyên dụng, chọn [Cài đặt].
 4. Chọn [OK].

 5. Quét mã QR bằng ứng dụng chuyên dụng.

  • Chọn [OK].
 6. Thiết lập kết nối Wi-Fi.

  • Kết nối với điểm truy cập qua Wi-Fi. Thực hiện theo hướng dẫn dành cho phương thức kết nối bạn sử dụng.

   • Kết nối qua WPS (, )
   • Kết nối thủ công với mạng được phát hiện ()
   • Kết nối thủ công bằng cách chỉ định thông tin điểm truy cập ()
 7. Xác nhận rằng số này cũng hiển thị trong ứng dụng chuyên dụng.

  • Chọn [OK].
 8. Thiết lập tính năng truyền ảnh tự động.

  • Hoàn tất mục thiết lập [Tự động gửi] nếu cần.
  • [Khi sạc pin (công suất cao)]: Quy trình tự động gửi bắt đầu khi máy ảnh tắt và kết nối với nguồn điện để sạc qua USB. Lưu ý rằng tính năng tự động gửi sẽ bắt đầu sau khi máy ảnh sạc được một lúc trong trường hợp mức pin ban đầu còn ít.
  • [Khi máy ảnh bật]: Quy trình tự động gửi bắt đầu khi máy ảnh bật.
  • Chọn [OK], rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
 9. Hoàn tất thiết lập.

  • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.

  Lưu ý

  • Biểu tượng [Dịch vụ web] chuyển thành [Kết nối với dịch vụ web].

  • Tên mẫu máy ảnh được đăng ký trên image.canon.

Màn hình [Tải lên image.canon]

 • Tự động gửi

  Thay đổi thiết lập tự động gửi.

 • Loại gửi

  Chọn loại ảnh cần tải lên.

 • Đổi mạng

  Thay đổi thiết lập cho kết nối Wi-Fi.

 • Bỏ thiết lập liên kết web máy ảnh

  Xóa thiết lập liên kết web trên máy ảnh.