Tự động xoay

Bạn có thể thay đổi thiết lập tự động xoay ảnh để xoay thẳng ảnh chụp theo hướng dọc khi ảnh hiển thị.

 1. Chọn [Thiết lập: Xoay ảnh].

 2. Chọn tùy chọn.

  • BậtẢnhMáy tính

   Tự động xoay ảnh cho hiển thị trên cả máy ảnh và máy tính.

  • BậtMáy tính

   Chỉ tự động xoay ảnh cho hiển thị trên máy tính.

  • Tắt

   Ảnh không được tự động xoay.

Thận trọng

 • Ảnh chụp với chức năng tự động xoay đặt thành [Tắt] sẽ không xoay trong khi xem lại ngay cả khi sau đó bạn đặt tự động xoay thành [Bật].

Lưu ý

 • Nếu chụp ảnh trong khi máy ảnh hướng lên hoặc hướng xuống, ảnh có thể sẽ không tự động xoay để phù hợp với hướng xem.