Tiếng bíp

 1. Chọn [Thiết lập: Tiếng bíp].

 2. Chọn tùy chọn.

  • Bật

   Máy ảnh phát ra tiếng bíp sau khi lấy nét và phản hồi của thao tác chạm.

  • Tắt

   Tắt tiếng bíp cho thao tác lấy nét, chức năng hẹn giờ, màn trập và thao tác chạm.

Lưu ý

 • Theo mặc định, âm lượng tiếng bíp cho thao tác chạm được đặt thành [0] ().