Bảo vệ ảnh

Bạn có thể bảo vệ các ảnh quan trọng khỏi vô tình bị xóa.

Thận trọng

 • Nếu định dạng thẻ (), các ảnh được bảo vệ cũng sẽ bị xóa.

Lưu ý

 • Không thể xóa ảnh đã được bảo vệ bằng chức năng xóa của máy ảnh. Để xóa ảnh đã bảo vệ, trước tiên phải hủy bảo vệ ảnh.
 • Nếu bạn xóa tất cả ảnh (), sẽ chỉ còn lại ảnh được bảo vệ. Tính năng này tiện lợi khi bạn muốn xóa tất cả ảnh không cần thiết cùng lúc.

Bảo vệ ảnh riêng lẻ

 1. Chọn [Xem lại: Khóa ảnh].

 2. Chọn [Chọn ảnh].

 3. Chọn ảnh để bảo vệ.

  • Nhấn các phím Phím tráiPhím phải để chọn ảnh cần bảo vệ.
 4. Bảo vệ ảnh.

  • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để bảo vệ ảnh đã chọn, sau đó ảnh sẽ có thêm biểu tượng [Khóa] (1) ở trên cùng của màn hình.
  • Để hủy tính năng bảo vệ và xóa biểu tượng [Khóa], hãy nhấn lại nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
  • Để bảo vệ ảnh khác, lặp lại các bước 3 và 4.

Chỉ định phạm vi ảnh để bảo vệ

Trong khi xem ảnh ở chế độ hiển thị bảng kê, bạn có thể chỉ định ảnh đầu tiên và ảnh cuối cùng để tạo phạm vi bảo vệ tất cả các ảnh được chỉ định cùng lúc.

 1. Chọn [Chọn phạm vi].

  • Chọn [Chọn phạm vi] trong phần [Xem lại: Khóa ảnh].
 2. Chỉ định phạm vi ảnh.

  • Chọn ảnh đầu tiên (điểm bắt đầu).
  • Tiếp theo, chọn ảnh cuối cùng (điểm kết thúc). Các ảnh thuộc phạm vi đã chỉ định sẽ được bảo vệ và biểu tượng [Khóa] sẽ xuất hiện.
  • Để chọn ảnh khác để bảo vệ, lặp lại bước 2.

Bảo vệ tất cả ảnh trong thư mục hoặc trên thẻ

Bạn có thể bảo vệ tất cả ảnh trong thư mục hoặc trên thẻ cùng lúc.

 • Tất cả ảnh trong thư mục hoặc thẻ sẽ được bảo vệ khi chọn [Tất cả ảnh trong thư mục] hoặc [Tất cả ảnh trên thẻ] trong [Xem lại: Khóa ảnh].
 • Để hủy bảo vệ, chọn [Bỏ khóa tất cả ảnh trong thưmục] hoặc [Bỏ khóa tất cả ảnh trên thẻ].