Độ sáng màn hình

  1. Chọn [Thiết lập: Độ sáng màn hình].

  2. Thực hiện điều chỉnh.

    • Tham khảo ảnh màu xám, nhấn các phím Phím tráiPhím phải để điều chỉnh độ sáng, rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh. Kiểm tra hiệu ứng trên màn hình.

Lưu ý

  • Để kiểm tra phơi sáng ảnh, nên tham khảo biểu đồ ().