Cân bằng trắng

Cân bằng trắng (WB) được dùng để làm trắng các vùng trắng trong ảnh. Thông thường, thiết lập Tự động [Tự động cân bằng trắng] (Ưu tiên môi trường) hoặc [Tự động: Ưu tiên màu trắng] (Ưu tiên màu trắng) sẽ thu được mức cân bằng trắng chính xác. Nếu không thu được màu tự nhiên bằng thiết lập Tự động, bạn có thể chọn mức cân bằng trắng phù hợp với nguồn sáng.

[Tự động cân bằng trắng] (Ưu tiên môi trường) được tự động đặt cho chế độ [Phim có hiệu ứng mịn da], [Chế độ IS phim] hoặc [Tự động chụp ảnh].

Lưu ý

 • Mắt người thích nghi với sự thay đổi của ánh sáng nên các vật màu trắng trông sẽ có màu trắng dưới mọi loại ánh sáng. Máy ảnh xác định màu trắng từ nhiệt độ màu của ánh sáng và dựa vào đó để áp dụng quy trình xử lý ảnh, giúp tông màu phim/ảnh chụp trông tự nhiên.
 • Để xem hướng dẫn thiết lập [Tự động cân bằng trắng] và [Tự động: Ưu tiên màu trắng], tham khảo phần [Tự động cân bằng trắng] Tự động cân bằng trắng.
 • Để đặt nhiệt độ màu mong muốn, hãy chọn [Nhiệt độ màu] trong phần [Chụp: Cân bằng trắng], nhấn Giao tiếp/truy cập đa điểm, rồi nhấn các phím Phím tráiPhím phải.
(Ước chừng)
Hiển thị Chế độ Nhiệt độ màu (K: Kelvin)
Tự động cân bằng trắng Tự động (Ưu tiên môi trường) 3000-7000
Tự động: Ưu tiên màu trắng Tự động (Ưu tiên màu trắng)
Ban ngày Ban ngày 5200
Bóng râm Bóng râm 7000
Nhiều mây Mây, chạng vạng, hoàng hôn 6000
Đèn dây tóc Đèn dây tóc 3200
Đèn huỳnh quang trắng Đèn huỳnh quang 4000
Nhiệt độ màu Nhiệt độ màu 2500-10000

[Tự động cân bằng trắng] Tự động cân bằng trắng

Với [Tự động cân bằng trắng] (Ưu tiên môi trường), bạn có thể tăng nhẹ cường độ màu ấm của hình ảnh khi chụp/quay cảnh dưới ánh đèn dây tóc.

Nếu chọn [Tự động: Ưu tiên màu trắng] (Ưu tiên màu trắng), bạn có thể giảm cường độ màu ấm của hình ảnh.

 1. Chọn [Chụp: Cân bằng trắng].

 2. Chọn [Tự động cân bằng trắng].

  • Khi đã chọn [Tự động cân bằng trắng], nhấn nút Giao tiếp/truy cập đa điểm.
 3. Chọn tùy chọn.

Thận trọng

 • Lưu ý khi đặt thành [Tự động: Ưu tiên màu trắng] (Ưu tiên màu trắng)

 • Sắc thái màu ấm của chủ thể có thể bị nhạt.
 • Sắc thái màu ấm của ảnh có thể sẽ không bị giảm khi cảnh có nhiều nguồn sáng.

[Nhiệt độ màu] Nhiệt độ màu

Giá trị có thể được đặt để đại diện cho nhiệt độ màu cân bằng trắng.

 1. Chọn [Chụp: Cân bằng trắng].

 2. Thiết lập nhiệt độ màu.

  • Chọn [Nhiệt độ màu], rồi nhấn Giao tiếp/truy cập đa điểm.
  • Nhấn các phím Phím tráiPhím phải để đặt nhiệt độ màu mong muốn, rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
  • Có thể thiết lập nhiệt độ màu từ khoảng 2500K đến 10000K với mức tăng 100K.

Lưu ý

 • Khi đặt nhiệt độ màu cho nguồn sáng nhân tạo, hiệu chỉnh cân bằng trắng (thiên về sắc đỏ tía hoặc xanh lá cây) trong phần [] trên màn hình Điều khiển nhanh nếu cần thiết.
 • Nếu đặt [Nhiệt độ màu] theo giá trị đo bằng bộ đo nhiệt độ màu bán sẵn trên thị trường, trước tiên hãy chụp thử vài ảnh và điều chỉnh thiết lập cần thiết để bù trừ chênh lệch giữa bộ đo nhiệt độ màu và máy ảnh.