Kết nối nâng cao

Kết nối với smartphone hoặc máy tính bảng

Bạn có thể thiết lập kết nối Wi-Fi trực tiếp bằng smartphone và dùng Camera Connect để điều khiển máy ảnh.

 1. Chọn [Chức năng giao tiếp: Kết nối nâng cao].

 2. Chọn [OK].

  • Màn hình này không hiển thị trong trường hợp đã đặt thiết lập Wi-Fi thành [Bật].
 3. Chọn [K.nối với đthoại (m.t bảng)].

 4. Chọn [Thêm thiết bị để kết nối].

 5. Bắt đầu tìm kiếm điểm truy cập.

  • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để bắt đầu tìm kiếm.
  • Nếu bạn chưa cài đặt Camera Connect, hãy dùng smartphone để quét mã QR trên màn hình, chuyển đến Google Play hoặc App Store để cài đặt Camera Connect, sau đó nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để bắt đầu tìm kiếm.
 6. Thiết lập kết nối Wi-Fi.

  • Kết nối với điểm truy cập qua Wi-Fi. Thực hiện theo hướng dẫn dành cho phương thức kết nối bạn sử dụng.

   • Kết nối qua WPS (, )
   • Kết nối thủ công với mạng được phát hiện ()
   • Kết nối thủ công bằng cách chỉ định thông tin điểm truy cập ()
 7. Khởi động Camera Connect và chạm vào tên máy ảnh.

 8. Chọn [OK].

  • [Wi-Fi bật] hiển thị trên màn hình máy ảnh ().