Kích thước ghi phim

Bạn có thể chọn kích thước ghi phim, tốc độ khung hình và phương pháp nén trong phần [Chụp: Cỡ quay phim].

Lưu ý rằng tốc độ khung hình được tự động cập nhật cho khớp với thiết lập [Thiết lập: Hệ thống video] ().

Cỡ ảnh Tỷ lệ cỡ ảnh
4K 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

Tốc độ khung hình (fps: số khung hình trên giây)

 • [] 59,94 fps / [] 29,97 fps

  Dành cho các khu vực có hệ thống TV NTSC, chẳng hạn như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mexico.

 • [] 50,00 fps / [] 25,00 fps

  Dành cho các khu vực sử dụng hệ thống TV PAL, chẳng hạn như Châu Âu, Nga, Trung Quốc và Úc.

 • [] 23,98 fps

  Chủ yếu dùng trong điện ảnh. Dùng được khi đặt [Thiết lập: Hệ thống video] thành [Cho NTSC].

Phương pháp nén

 • [] IPB (Tiêu chuẩn)

  Nén nhiều khung hiệu quả trong một lần để ghi.

 • [] IPB (Nhẹ)

  Do phim được ghi ở tốc độ bit thấp hơn IPB (Tiêu chuẩn), kích thước tập tin sẽ nhỏ hơn so với IPB (Tiêu chuẩn) và độ tương thích phát lại sẽ cao hơn. Thiết lập này sẽ kéo dài thời gian quay phim so với thiết lập IPB (Tiêu chuẩn) (với thẻ có cùng dung lượng).

Định dạng ghi phim

 • [MP4] MP4

  Tất cả các phim quay bằng máy ảnh sẽ được ghi dưới dạng tập tin MP4 (đuôi tập tin “.MP4”).

Thận trọng

 • Nếu thay đổi thiết lập [Thiết lập: Hệ thống video], thì cũng phải thiết lập lại [Chụp: Cỡ quay phim].
 • Bạn có thể sẽ không xem lại được những tập tin như phim 4K hoặc Full HD59,94 fps/50,00 fps trên các thiết bị khác một cách bình thường, vì việc này đòi hỏi khả năng xử lý cường độ cao.
 • Chất lượng ảnh (cảm giác về độ phân giải, độ nhiễu, v.v.) sẽ hơi khác nhau, tùy thuộc vào cách thiết lập kích thước ghi phim.

Lưu ý

 • Để thẻ đạt được hiệu suất tốt hơn, nên định dạng thẻ bằng máy ảnh trước khi quay phim ().
 • Không thể ghi phim ở chất lượng HD hoặc VGA.

Quay phim 4K

 • Để quay phim 4K thì cần dùng loại thẻ ổn định có tốc độ ghi nhanh. Để tìm hiểu chi tiết, hãy tham khảo phần Các thẻ có thể ghi phim.
 • Quay phim 4K làm gia tăng đáng kể khối lượng cần xử lý, nên có thể sẽ khiến nhiệt độ bên trong máy ảnh tăng nhanh hơn hoặc cao hơn so với khi quay phim thông thường. Nếu biểu tượng [Hạn chế làm nhiệt độ tăng quá cao] màu trắng hoặc [Hạn chế làm nhiệt độ tăng quá cao (đỏ)] màu đỏ xuất hiện trong khi quay phim, có thể là do thẻ bị nóng lên. Khi đó, hãy dừng quay phim và để máy ảnh nguội đi trước khi tháo thẻ. (Không tháo thẻ ngay lập tức.)
 • Hơi nước có thể đọng lại bên trong ống kính máy ảnh nếu bạn quay phim 4K ở chế độ [Phim có hiệu ứng mịn da] trong môi trường ẩm ướt.

Các thẻ có thể ghi phim

Tham khảo phần Yêu cầu về hiệu suất thẻ để tìm hiểu chi tiết về các thẻ hỗ trợ mọi kích thước ghi phim.

Kiểm tra thẻ bằng cách quay thử một vài đoạn phim để đảm bảo thẻ có thể ghi chính xác theo kích thước chỉ định ().

Thận trọng

 • Nếu sử dụng thẻ có tốc độ ghi chậm khi quay phim, phim có thể không được ghi đúng cách. Ngoài ra, nếu phát lại phim trên thẻ có tốc độ đọc chậm, phim có thể không được phát lại chính xác.
 • Khi quay phim, sử dụng thẻ có hiệu suất cao với tốc độ ghi đủ cao hơn tốc độ bit.
 • Khi không thể ghi phim đúng cách, hãy định dạng thẻ và thử lại. Nếu việc định dạng thẻ không giải quyết được vấn đề, hãy tham khảo trang web của nhà sản xuất thẻ, v.v.

Lưu ý

 • Để thẻ đạt được hiệu suất tốt hơn, nên định dạng thẻ bằng máy ảnh trước khi quay phim ().
 • Để kiểm tra tốc độ đọc/ghi của thẻ, hãy tham khảo trang web của nhà sản xuất thẻ, v.v.

Giới hạn thời gian quay phim

Thời gian quay tối đa cho mỗi phim là 1 giờ. Sau 1 giờ, máy sẽ tự động dừng quay. Bạn có thể tiếp tục quay phim bằng cách nhấn nút bắt đầu/dừng (phim sẽ được quay thành tập tin mới).

Thận trọng

 • Nhiệt độ bên trong máy ảnh có thể tăng lên và thời gian quay có thể giảm đi sau khi bạn kéo dài thời gian xem lại phim/hiển thị Live View.