Xoay ảnh

Bạn có thể sử dụng tính năng này để xoay ảnh hiển thị theo hướng mong muốn.

 1. Chọn [Xem lại: Xoay ảnh tĩnh].

 2. Chọn ảnh để xoay.

  • Nhấn các phím Phím tráiPhím phải để chọn ảnh.
 3. Xoay ảnh.

  • Mỗi lần bạn nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh, ảnh sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ lần lượt như sau: 90°→ 270°→ 0°.
  • Để xoay ảnh khác, lặp lại bước 2 và 3.

Lưu ý

 • Nếu đặt [Thiết lập: Xoay ảnh] thành [BậtẢnhMáy tính] () trước khi chụp, bạn không cần xoay ảnh với chức năng này.
 • Nếu ảnh đã xoay không hiển thị theo hướng xoay trong khi xem lại ảnh, đặt [Thiết lập: Xoay ảnh] thành [BậtẢnhMáy tính].
 • Không thể xoay phim.