Sử dụng màn hình và chân đỡ

Bạn có thể thay đổi hướng và góc độ màn hình.

  1. Lật màn hình và chân đỡ ra.

    • Màn hình nâng lên và mở ra khoảng 180°.
    • Khi sử dụng chân đỡ, bạn có thể đặt máy ảnh hướng xuống theo góc từ –30° đến –10° hoặc hướng lên theo góc từ 10° đến 30°.

Thận trọng

  • Tránh mở màn hình quá rộng, gây áp lực quá mức lên bản lề.

Lưu ý

  • Ảnh phản chiếu (nghịch đảo trái/phải) của chủ thể hiển thị khi hướng màn hình về phía chủ thể đứng trước máy ảnh ().