Kết nối với điều khiển từ xa không dây

Cũng có thể kết nối máy ảnh với Điều khiển từ xa không dây BR-E1 (bán riêng) qua Bluetooth để chụp bằng điều khiển từ xa.

 1. Chọn [Chức năng giao tiếp: Kết nối với Đ.khiển ko dây].

 2. Chọn [Thêm thiết bị để kết nối].

  Thông báo sau đây xuất hiện nếu máy ảnh đang ghép đôi với smartphone: [Dừng kết nối Bluetooth hiện tại và ghép đôi với Điều khiển không dây].

 3. Chọn [OK].

  • Màn hình này không hiển thị trong trường hợp đã đặt thiết lập Bluetooth thành [Bật].
 4. Ghép đôi thiết bị.

  • Khi màn hình trên xuất hiện, nhấn và giữ đồng thời nút WT trên BR-E1 trong ít nhất 3 giây.
  • Sau khi có thông báo xác nhận rằng máy ảnh đã ghép đôi với BR-E1, nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
 5. Thiết lập máy ảnh để chụp từ xa.

  • Để xem hướng dẫn sau khi ghép đôi xong, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của BR-E1.

Thận trọng

 • Lưu ý rằng mức pin của máy ảnh có thể thấp vào lần sử dụng tiếp theo, vì kết nối Bluetooth vẫn khiến tiêu hao pin ngay cả khi máy ảnh tắt.

Lưu ý

 • Khi không định dùng Bluetooth nữa, bạn nên đặt [Chức năng giao tiếp: Th.lập Bluetooth] thành [Tắt] ().

Hủy ghép đôi

Trước khi ghép đôi với BR-E1 khác, hãy xóa thông tin về điều khiển từ xa đã kết nối.

 1. Chọn [Chức năng giao tiếp: Kết nối với Đ.khiển ko dây].

 2. Chọn [Xóa thông tin kết nối].

 3. Chọn [OK].