Kết nối với smartphone hoặc máy tính bảng

Sau khi ghép đôi máy ảnh với smartphone, bạn có thể làm như sau.

 • Thiết lập kết nối Wi-Fi chỉ bằng smartphone ().
 • Thiết lập kết nối Wi-Fi với máy ảnh ngay cả khi máy ảnh tắt ().
 • Định vị ảnh bằng thông tin GPS thu được từ smartphone ().
 • Điều khiển máy ảnh từ xa bằng smartphone ().

Sau khi kết nối máy ảnh với smartphone qua Wi-Fi, bạn cũng có thể làm những việc sau.

 • Duyệt và lưu ảnh trên máy ảnh từ smartphone ().
 • Điều khiển máy ảnh từ xa bằng smartphone ().

Chuẩn bị smartphone

Bật Bluetooth và Wi-Fi trên smartphone

Bật Bluetooth và Wi-Fi trên màn hình thiết lập của smartphone. Lưu ý rằng không thể ghép đôi với máy ảnh từ màn hình thiết lập Bluetooth của điện thoại thông minh.

Cài đặt Camera Connect trên smartphone

Điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android hoặc iOS cần cài đặt ứng dụng chuyên dụng Camera Connect (miễn phí).

 • Sử dụng hệ điều hành smartphone phiên bản mới nhất.
 • Có thể cài đặt Camera Connect từ Google Play hoặc App Store. Bạn cũng có thể truy cập vào Google Play hoặc App Store bằng mã QR xuất hiện khi máy ảnh ghép đôi hoặc kết nối với smartphone qua Wi-Fi.

Lưu ý

 • Để tìm hiểu các phiên bản hệ điều hành được Camera Connect hỗ trợ, tham khảo trang web tải ứng dụng Camera Connect.
 • Màn hình mẫu và các chi tiết khác trong hướng dẫn này có thể không khớp với các yếu tố của giao diện người dùng thực tế sau khi cập nhật firmware máy ảnh hoặc cập nhật Camera Connect, Android hoặc iOS.

Kết nối với smartphone qua Wi-Fi

Nếu màn hình [Chào mừng bạn] hiển thị lúc ban đầu cho biết rằng smartphone và máy ảnh đã ghép đôi, hãy chuyển sang bước 10.

 1. Chọn [Chức năng giao tiếp: K.nối với đthoại (m.t bảng)].

 2. Chọn [OK].

  • Màn hình này không hiển thị trong trường hợp đã đặt thiết lập Wi-Fi thành [Bật].
 3. Chọn [Thêm thiết bị để kết nối].

 4. Chọn [OK].

  • Màn hình này không hiển thị trong trường hợp đã đặt thiết lập Bluetooth thành [Bật].
 5. Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.

 6. Bắt đầu ghép đôi.

  • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để bắt đầu ghép đôi.
  • Nếu bạn chưa cài đặt Camera Connect, hãy dùng smartphone để quét mã QR trên màn hình, chuyển đến Google Play hoặc App Store để cài đặt Camera Connect, rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để bắt đầu ghép đôi.
 7. Khởi động Camera Connect.

  • Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng và chọn máy ảnh cần ghép đôi.
 8. Thiết lập kết nối Bluetooth.

  • Khi thông báo xuất hiện trên smartphone, hãy dùng smartphone như đã nêu.
  • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
 9. Hoàn tất quy trình ghép đôi.

  • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để hoàn tất ghép đôi.
  • Tên của thiết bị kết nối sẽ hiển thị.

Thận trọng

 • Không thể kết nối máy ảnh với hai hoặc nhiều thiết bị cùng lúc qua Bluetooth. Để chuyển sang smartphone khác khi kết nối qua Bluetooth, tham khảo phần Kết nối lại qua Wi-Fi/Bluetooth.
 • Lưu ý rằng mức pin của máy ảnh có thể thấp vào lần sử dụng tiếp theo, vì kết nối Bluetooth vẫn khiến tiêu hao pin ngay cả khi máy ảnh tắt.
 • Giải quyết các vấn đề trục trặc về ghép đôi
 • Giữ ghi chép ghép đôi với các máy ảnh đã ghép đôi trước đó trên smartphone của bạn sẽ cản trở việc ghép đôi với máy ảnh này. Trước khi bạn thử ghép đôi lại, hãy xóa hồ sơ ghép đôi với các máy ảnh đã ghép đôi trước đó trên màn hình thiết lập Bluetooth của điện thoại thông minh.
 1. Chạm vào chức năng của Camera Connect.

  • Để tìm hiểu chi tiết về các chức năng của Camera Connect, tham khảo phần Chức năng chính của Camera Connect.
  • Chạm vào một chức năng của Camera Connect để bắt đầu kết nối qua Wi-Fi.
 2. Xác nhận rằng các thiết bị đã được kết nối qua Wi-Fi.

  • [Wi-Fi bật] hiển thị trên màn hình máy ảnh ().

Quy trình kết nối với smartphone qua Wi-Fi hiện đã hoàn tất.

 • Để tắt kết nối Wi-Fi, chọn [Ngắt k.nối] trên màn hình [Wi-Fi bật].
 • Khi ngắt kết nối Wi-Fi, máy ảnh sẽ chuyển sang chế độ kết nối Bluetooth.
 • Để kết nối lại, bật Camera Connect và chạm vào chức năng bạn sẽ sử dụng.

Màn hình [Wi-Fi bật]

 • Xác nhận thiết lập Wi-Fi

  Bạn có thể kiểm tra chi tiết thiết lập cho kết nối Wi-Fi.

 • Chi tiết lỗi

  Sau khi xảy ra bất kỳ lỗi nào với kết nối Wi-Fi, bạn có thể kiểm tra chi tiết lỗi ().

 • Ngắt k.nối

  Ngắt kết nối Wi-Fi.

Chức năng chính của Camera Connect

Images on camera

 • Có thể duyệt, xóa hoặc xếp hạng ảnh.
 • Có thể lưu ảnh vào smartphone.

Remote live view shooting

 • Cho phép chụp ảnh từ xa khi bạn nhìn hình ảnh thực tế trên smartphone.

Bluetooth remote controller

 • Cho phép điều khiển máy ảnh từ xa qua một smartphone đã ghép đôi qua Bluetooth. (Không dùng được khi kết nối qua Wi-Fi.)
 • Chức năng tự động tắt nguồn bị tắt khi đang sử dụng tính năng Bluetooth remote controller.

Camera settings

 • Có thể thay đổi các thiết lập của máy ảnh.

Bạn có thể xem các chức năng khác trên màn hình chính của Camera Connect.

Duy trì kết nối Wi-Fi khi máy ảnh tắt

Bạn có thể sử dụng smartphone để duyệt ảnh trên máy ảnh hoặc thực hiện các thao tác khác, ngay cả khi máy ảnh đang tắt, miễn sao máy ảnh còn kết nối với smartphone qua Bluetooth.

Nếu bạn không muốn duy trì kết nối với máy ảnh qua Wi-Fi hoặc Bluetooth khi máy ảnh đang tắt, hãy đặt [Chức năng giao tiếp: Chế độ máy bay] thành [Bật] hoặc đặt [Chức năng giao tiếp: Th.lập Bluetooth] thành [Tắt].

Thận trọng

 • Không thể sử dụng chức năng này nếu đặt lại thiết lập không dây hoặc thông tin kết nối bị xóa khỏi smartphone.

Hủy ghép đôi

Hủy ghép đôi với điện thoại thông minh như sau.

 1. Chọn [Chức năng giao tiếp: K.nối với đthoại (m.t bảng)].

 2. Chọn [Chỉnh sửa/xóa thiết bị].

 3. Chọn smartphone mà bạn muốn hủy ghép đôi.

  • Smartphone đang ghép đôi với máy ảnh có nhãn [Bluetooth].
 4. Chọn [Xóa thông tin kết nối].

 5. Chọn [OK].

 6. Xóa thông tin máy ảnh trên điện thoại thông minh.

  • Trong menu thiết lập Bluetooth của điện thoại thông minh, xóa thông tin máy ảnh đã đăng ký trên điện thoại thông minh.