Định dạng thẻ

Dùng máy ảnh này để định dạng (khởi tạo) thẻ trong những trường hợp sau.

 • Thẻ mới.
 • Thẻ đã định dạng trên máy ảnh hoặc máy tính khác.
 • Thẻ chứa đầy ảnh hoặc dữ liệu.
 • Hiển thị lỗi liên quan đến thẻ ().

Thận trọng

 • Nếu bạn định dạng thẻ, tất cả dữ liệu trên đó đều sẽ bị xóa. Trước khi định dạng, hãy kiểm tra xem trên thẻ có gì. Nếu cần, truyền ảnh và dữ liệu vào máy tính, v.v. trước khi định dạng thẻ.
 1. Chọn [Thiết lập: Định dạng thẻ nhớ].

 2. Định dạng thẻ.

  • Chọn [OK].

Định dạng tập tin của thẻ

Thẻ microSD sẽ được định dạng theo FAT12/16, thẻ microSDHC được định dạng theo FAT32 và microSDXC được định dạng theo exFAT.

Thận trọng

 • Không thể sử dụng thẻ microSDXC được định dạng bằng máy ảnh này trên máy ảnh khác. Cũng lưu ý rằng một số hệ điều hành máy tính hoặc đầu đọc thẻ có thể không nhận thẻ định dạng exFAT.
 • Định dạng thẻ hoặc xóa thông tin trên thẻ không xóa hết nội dung thẻ. Lưu ý điều này khi bán hoặc vứt bỏ thẻ. Khi vứt bỏ thẻ, thực hiện những biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân nếu cần, ví dụ như hủy thẻ bằng cách bẻ gãy, đập vỡ, v.v.

Lưu ý

 • Dung lượng thẻ hiển thị trên màn hình định dạng thẻ có thể nhỏ hơn dung lượng được ghi trên thẻ.
 • Thiết bị này kết hợp với công nghệ exFAT được Microsoft cấp phép.