Thương hiệu và giấy phép

Thương hiệu

 • Microsoft và Windows là các thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
 • App Store và macOS là các thương hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
 • Google Play và Android là thương hiệu của Google LLC.
 • IOS là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Cisco tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác và đã được cấp phép sử dụng.
 • QR Code là thương hiệu của Denso Wave Inc.
 • Logo SDXC là thương hiệu của SD-3C, LLC.
 • Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, bao bì thương mại HDMI và logo HDMI là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Logo Wi-Fi CERTIFIED và ký hiệu Wi-Fi Protected Setup là các thương hiệu của Wi-Fi Alliance.
 • Nhãn chữ và logo Bluetooth® là các thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và Canon được cấp phép để sử dụng tất cả nhãn hiệu này. Thương hiệu và tên thương hiệu khác đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng.
 • USB Type-C™ và USB-C™ là các thương hiệu của USB Implementers Forum.
 • Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Về giấy phép MPEG-4

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP TRÁCH NHIỆM BẢN QUYỀN AVC CHO VIỆC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC VIỆC SỬ DỤNG KHÁC KHÔNG THU LỢI NHUẬN ĐỂ (i) MÃ HÓA VIDEO TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN AVC (“VIDEO AVC”) VÀ/HOẶC (ii) GIẢI MÃ VIDEO AVC ĐÃ ĐƯỢC MÃ HÓA BỞI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ/HOẶC LẤY TỪ NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC CẤP PHÉP CUNG CẤP VIDEO AVC. KHÔNG GIẤY PHÉP NÀO ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC NGỤ Ý CHO BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG NÀO KHÁC. THÔNG TIN BỔ SUNG CÓ THỂ ĐƯỢC LẤY TỪ MPEG LA, L.L.C. THAM KHẢO HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Thông báo hiển thị bằng tiếng Anh theo yêu cầu.

Phụ kiện

Bạn nên sử dụng phụ kiện Canon chính hãng

Sản phẩm này được thiết kế để đạt hiệu quả tối ưu khi sử dụng với các phụ kiện chính hãng của Canon. Do đó, bạn nên sử dụng sản phẩm này với các phụ kiện chính hãng.

Canon không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nào đối với sản phẩm này và/hoặc các tai nạn như hỏng hóc, cháy, v.v. do trục trặc của các phụ kiện không chính hãng Canon. Vui lòng lưu ý rằng sửa chữa hư hỏng do trục trặc của các phụ kiện không chính hãng sẽ không thuộc phạm vi bảo hành, tuy nhiên bạn có thể yêu cầu sửa chữa và chi trả chi phí.