Màn hình hiển thị trong khi kết nối HDMI

Bạn có thể chỉ định kiểu hiển thị cho phim được ghi qua HDMI trên thiết bị ghi ngoài. Phim xuất ra sẽ tương ứng với thiết lập [Chụp: Cỡ quay phim].

Thiết lập mặc định là [Màn hình ngoài].

 1. Chọn [Chụp: Hiển thị HDMI].

 2. Chọn tùy chọn.

  • Chụp Live View+Màn hình ngoài

   Cho phép hiển thị phim trên cả màn hình máy ảnh và trên thiết bị khác qua đầu ra HDMI.

   Các thao tác với máy ảnh (như xem lại ảnh hoặc hiển thị menu) sẽ xuất hiện trên thiết bị khác qua HDMI, chứ không hiển thị trên màn hình máy ảnh.

  • Màn hình ngoài

   Tắt màn hình máy ảnh khi xuất ra qua HDMI để màn hình trống.

   Thông tin chụp/quay, điểm AF và các thông tin khác hiển thị trên đầu ra video HDMI.

Thận trọng

 • Không thể ghi vào thẻ khi đặt [Hiển thị HDMI] thành [Chụp Live View+Màn hình ngoài]. Menu máy ảnh và phần xem lại ảnh chỉ hiển thị trên màn hình đã kết nối qua HDMI.
 • Tốc độ khung hình và độ phân giải khi xuất ra qua HDMI được tự động điều chỉnh cho phù hợp với kích thước ghi phim.

Giải quyết các vấn đề trục trặc Để xuất ra HDMI trong thời gian dài hơn

Để tiếp tục xuất ra qua HDMI trong hơn 30 phút, chọn [Chụp Live View+Màn hình ngoài], rồi đặt [Tự động tắt] trong phần [Thiết lập: Tiết kiệm pin] thành [Tắt] (). Quá trình xuất ra qua HDMI sẽ tiếp tục sau khi màn hình máy ảnh tắt do hết thời gian đã đặt trong phần [Tắt màn hình].

Thận trọng

 • Đầu ra HDMI không kèm thông tin sẽ tránh hiển thị cảnh báo về dung lượng thẻ, mức pin hoặc nhiệt độ bên trong máy ảnh cao () qua HDMI.
 • Khi xuất ra qua HDMI, có thể bạn sẽ phải chờ một chút mới thấy hình ảnh tiếp theo nếu bạn chuyển giữa các phim có kích thước ghi hoặc tốc độ khung hình khác nhau.
 • Tránh thao tác với máy ảnh khi ghi phim lên thiết bị ghi ngoài, làm vậy có thể khiến thông tin hiển thị trên đầu ra video HDMI.
 • Độ sáng và màu phim được quay bằng máy ảnh có thể khác với đầu ra video HDMI được quay bằng thiết bị bên ngoài, tùy theo môi trường xem.

Lưu ý

 • Nhấn nút INFO để thay đổi thông tin hiển thị.
 • Âm thanh cũng sẽ xuất ra qua HDMI, trừ khi bạn đặt [Ghi âm: [Tắt].