Xử lý thông báo lỗi

Khi xảy ra lỗi, thực hiện một trong các quy trình dưới đây để hiển thị chi tiết lỗi. Sau đó, tham khảo ví dụ được trình bày trong chương này để tìm hiểu cách xử lý lỗi.

 • Chọn [Chức năng giao tiếp: Chi tiết lỗi].
 • Chọn [Chi tiết lỗi] trên màn hình [Wi-Fi bật].

Nhấp vào các mã lỗi sau sẽ nhảy đến phần tương tích.

11 12
21 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137

Lưu ý

 • Trong trường hợp gặp lỗi, [Err**] sẽ hiển thị ở bên phải của [Chức năng giao tiếp: Chi tiết lỗi]. Thông báo này sẽ không còn hiển thị sau khi máy ảnh tắt.

11: Không thấy mục tiêu kết nối

 • Trong trường hợp kết nối với [K.nối với đthoại (m.t bảng)], Camera Connect có đang hoạt động không?

  • Thiết lập kết nối bằng Camera Connect ().
 • Máy ảnh và điểm truy cập có được thiết lập để sử dụng cùng một khóa mã hóa để xác thực không?

  • Lỗi này xảy ra nếu các khóa mã hóa không khớp nhau khi phương pháp xác thực mã hóa là [Hệ thống mở].

   Kiểm tra chữ viết hoa và viết thường và đảm bảo thiết lập đúng khóa mã hóa xác thực trên máy ảnh ().

12: Không thấy mục tiêu kết nối

 • Bạn đã bật thiết bị và điểm truy cập mà mình muốn kết nối chưa?

  • Bật thiết bị và điểm truy cập kia, rồi chờ trong giây lát. Nếu vẫn không thể thiết lập kết nối, thực hiện quy trình để kết nối lại.

21: DHCP server không gán địa chỉ

Những điều cần kiểm tra trên máy ảnh

 • Trên máy ảnh, địa chỉ IP được đặt thành [Thiết lập tự động]. Đây có phải là thiết lập chính xác không?

  • Nếu không có máy chủ DHCP nào được sử dụng, bạn cần định cấu hình thiết lập sau khi đặt địa chỉ IP thành [Thiết lập thủ công] trên máy ảnh ().

Những điều cần kiểm tra trên máy chủ DHCP

 • Máy chủ DHCP đã bật nguồn chưa?

  • Bật nguồn của máy chủ DHCP.
 • Có đủ địa chỉ để gán cho máy chủ DHCP không?

  • Tăng số lượng địa chỉ gán cho máy chủ DHCP.
  • Xóa các thiết bị có địa chỉ được gán bởi máy chủ DHCP khỏi mạng để giảm số lượng địa chỉ đang dùng.
 • Máy chủ DHCP có hoạt động chính xác không?

  • Kiểm tra thiết lập của máy chủ DHCP để đảm bảo máy chủ DHCP đang hoạt động đúng chức năng.
  • Nếu cần thiết, liên hệ với quản trị mạng để đảm bảo máy chủ DHCP luôn hoạt động.

23: Thiết bị có cùng địa chỉ IP tồn tại trên mạng đã chọn

 • Có thiết bị nào khác trên mạng máy ảnh bằng cùng địa chỉ IP với máy ảnh này không?

  • Thay đổi địa chỉ IP của máy ảnh để tránh sử dụng trùng địa chỉ với thiết bị khác trên mạng. Nếu không, thay đổi địa chỉ IP của thiết bị có địa chỉ IP trùng lặp với máy ảnh.
  • Nếu đặt địa chỉ IP của máy ảnh thành [Thiết lập thủ công] trong các môi trường mạng bằng máy chủ DHCP, thay đổi thiết lập này thành [Thiết lập tự động] ().

Lưu ý

 • Xử lý thông báo lỗi 21–23

 • Bạn cũng cần kiểm tra các điểm sau đây khi xử lý lỗi 21–23.

  Máy ảnh và điểm truy cập có được thiết lập để sử dụng cùng một mật mã để xác thực không?

  • Lỗi này xảy ra nếu các mật khẩu không khớp nhau khi phương pháp xác thực cho mã hóa được đặt thành [Hệ thống mở]. Kiểm tra chữ viết hoa và viết thường, đồng thời đảm bảo bạn nhập đúng mật khẩu xác thực trên máy ảnh ().

61: Không thấy mạng LAN không dây SSID đã chọn

 • Kiểm tra xem có vật thể nào chặn đường truyền giữa máy ảnh và ăng-ten của điểm truy cập không?

  • Di chuyển ăng-ten của điểm truy cập tới vị trí có thể dễ dàng nhìn thấy từ góc nhìn của máy ảnh.

Những điều cần kiểm tra trên máy ảnh

 • SSID đặt trên máy ảnh có khớp với SSID của điểm truy cập không?

  • Kiểm tra SSID tại điểm truy cập, rồi đặt cùng một SSID trên máy ảnh ().

Những điều cần kiểm tra tại điểm truy cập

 • Điểm truy cập đã bật chưa?

  • Bật nguồn của điểm truy cập.
 • Nếu chức năng lọc theo địa chỉ MAC đang hoạt động, kiểm tra xem địa chỉ MAC của máy ảnh đang sử dụng đã được đăng ký tại điểm truy cập chưa?

  • Đăng ký địa chỉ MAC của máy ảnh được sử dụng tại điểm truy cập. Có thể kiểm tra địa chỉ MAC trên màn hình [Địa chỉ MAC] ().

64: Không thể kết nối với thiết bị cuối LAN không dây

 • Máy ảnh và điểm truy cập có được thiết lập để sử dụng cùng một phương thức mã hóa không?

  • Máy ảnh hỗ trợ các phương thức mã hóa sau: WEP, TKIP và AES ().
 • Nếu chức năng lọc theo địa chỉ MAC đang hoạt động, kiểm tra xem địa chỉ MAC của máy ảnh đang sử dụng đã được đăng ký tại điểm truy cập chưa?

  • Đăng ký địa chỉ MAC của máy ảnh được sử dụng tại điểm truy cập. Có thể kiểm tra địa chỉ MAC trên màn hình [Địa chỉ MAC] ().

65: Mất kết nối LAN không dây

 • Kiểm tra xem có vật thể nào chặn đường truyền giữa máy ảnh và ăng-ten của điểm truy cập không?

  • Di chuyển ăng-ten của điểm truy cập tới vị trí có thể dễ dàng nhìn thấy từ góc nhìn của máy ảnh.
 • Vì một số lý do, kết nối mạng LAN không dây bị mất và không thể khôi phục lại.

  • Sau đây là một số nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng này: truy cập quá nhiều lần vào điểm truy cập từ một thiết bị khác, sử dụng lò vi sóng hoặc thiết bị tương tự ở gần đó (gây nhiễu sóng IEEE 802.11b/g/n (băng tần 2,4 GHz)) hoặc do ảnh hưởng của mưa/độ ẩm cao.

91: Lỗi khác

 • Đã xảy ra sự cố có số mã lỗi khác với các số mã lỗi từ 11 đến 83.

  • Tắt và bật công tắc nguồn của máy ảnh.

121: Không đủ bộ nhớ trống trên server

 • Máy chủ web đích không có đủ dung lượng trống.

  • Xóa các ảnh không cần thiết trên máy chủ web, kiểm tra dung lượng trống trên máy chủ web, rồi thử gửi lại dữ liệu.

125: Kiểm tra thiết lập mạng

 • Mạng đã được kết nối chưa?

  • Kiểm tra trạng thái kết nối của mạng.

127: Có lỗi đã xảy ra

 • Đã xảy ra sự cố khác không thuộc phạm vi mã lỗi từ 121 đến 125 trong khi máy ảnh kết nối với dịch vụ web.

  • Thử lại để thiết lập kết nối Wi-Fi.

130: Máy chủ hiện đang bận
Vui lòng chờ một lát và thử lại

 • Trang web image.canon hiện đang bận.

  • Thử truy cập lại vào image.canon qua Wi-Fi sau.

131: Thử lại

 • Đã xảy ra lỗi khi kết nối với image.canon qua Wi-Fi.

  • Thử lại để thiết lập kết nối với image.canon qua Wi-Fi.

132: Đã phát hiện lỗi trên máy chủ
Thử lại sau

 • Trang web image.canon hiện không hoạt động để bảo trì.

  • Thử truy cập lại vào image.canon qua Wi-Fi sau.

133:

 • Đã xảy ra lỗi khi đăng nhập vào image.canon.

  • Kiểm tra các thiết lập trên image.canon.
  • Thử truy cập lại vào image.canon qua Wi-Fi sau.

134: Đặt ngày và giờ chính xác

 • Thiết lập ngày, giờ và múi giờ không chính xác.

  • Kiểm tra thiết lập [Thiết lập: Ngày/Giờ/Vùng].

135: Thiết lập dịch vụ web đã thay đổi

 • Thiết lập cho image.canon đã thay đổi.

  • Kiểm tra các thiết lập trên image.canon.

136: Mã QR hiển thị trên máy ảnh đã không được quét chính xác bởi ứng dụng chuyên dụng. Thử thiết lập lại liên kết web máy ảnh.

 • Smartphone quét mã QR không chính xác.

  • Định cấu hình lại cho các thiết lập liên kết web trên máy ảnh, rồi quét mã QR hiển thị lại trên máy ảnh.

137: Mã QR hiển thị trên máy ảnh đã hết hiệu lực. Thử thiết lập lại liên kết web máy ảnh.

 • Mã QR hiển thị đã hết hạn.

  • Định cấu hình lại cho các thiết lập liên kết web trên máy ảnh, rồi quét mã QR hiển thị lại trên máy ảnh.