Kommunikations-/multiadgangknap (i filmmetode)

Knappen Kommunikations-/multiadgang kan tildeles til funktioner, der bruges løbende i funktioner i filmmetode.

  1. Vælg knapfunktionen [Indstilling: -knapfunkt. (i filmmetode)].

  2. Vælg en funktion, du vil tildele.

    • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at indstille den.

Bemærk

  • For at rydde den funktion, du har tildelt, skal du vælge knapfunktionen [-knapfunkt. (i filmmetode)] fra [Andre indst] i [Indstilling: Nulstil kamera].
  • Du kan også ændre indstillingerne ved at holde knappen Kommunikations-/multiadgang nede på filmoptagelsesskærmen.