Stillbilled- og filmoptagelse

Dette kapitel beskriver stillbilled- og filmoptagelse og introducerer menuindstillingerne på fanen [Filmoptagelse].