Betjening af touchscreen

Tryk

Eksempelvisning (Quick Control)

  • Brug fingeren til at trykke på (tryk hurtigt på og fjern fingeren fra) skærmen.
  • Hvis du for eksempel trykker på [Q (Quick Control)], vises Quick Control-skærmen. Du kan vende tilbage til den foregående skærm ved at trykke på [Tilbage].

Bemærk

  • Du kan få videokameraet til at bippe ved touch-betjeninger ved at indstille [Indstilling: Biptone] til [Aktivér] ().
  • Som standard er lydstyrken for touch-betjening indstillet til [0].

Trækning

Eksempelskærm (Menuskærm)

  • Rør ved skærmen, og lad din finger glide hen over den.
  • Du kan for eksempel trække hovedfanerne for at flytte dem til andre faner.