Betjening af virtuelt tastatur

  1. (1) Inputområde, til angivelse af tekst
  2. (2) Markørtaster, til navigation i inputområdet
  3. (3) Aktuelt antal tegn/antal tilgængelige
  4. (4) Tastatur
  1. (5) Skift indgangsmetoder
  2. (6) Mellemrum
  3. (7) Slet et tegn i inputområde
  4. (8) Afslut indgang
  • Brug Krydstaster til at skifte mellem (2) og (4)-(7).
  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at bekræfte input, eller når du skifter indgangsmetoder.