Copyrightinformation

Når du indstiller copyrightinformationen, føjes den til billedet som Exif-informationer.

Forholdsregler

 • Hvis posten for “Forfatter” eller “Copyright” er lang, vil den muligvis ikke blive vist i sin fulde længde, når du vælger [Vis copyrightinformation].
 1. Vælg [Indstilling: Copyrightinformation].

 2. Vælg en indstilling.

 3. Skriv tekst.

  • Brug Krydstaster til at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil for at angive det.
  • Ved at vælge [Indgangsmetode] kan du ændre indgangsmetoden.
  • Vælg [Slet] for at slette et tegn.
 4. Afslut indstillingen.

  • Tryk på knappen MENU, og tryk derefter på [OK].

Kontrol af copyrightinformationen

Når du vælger [Vis copyrightinformation] i trin 2, kan du kontrollere oplysningerne om [Forfatter] og [Copyright], du har angivet.

Sletning af copyrightinformationen

Når du vælger [Slet copyrightinformation] i trin 2, kan du slette oplysningerne om [Forfatter] og [Copyright].