Upload billeder til image.canon

Knyt videokameraet til image.canon for at sende billeder direkte fra videokameraet.

 • En smartphone med en browser og internetforbindelse er påkrævet.
 • Du skal angive en e-mailadresse, der bruges på smartphonen.
 • Når det gælder instruktioner i, hvordan du bruger image.canon-tjenester og -oplysninger om lande og områder, hvor de er tilgængelige, kan du gå til webstedet image.canon (https://image.canon/).
 • Separate gebyrer på ISP-forbindelse og adgangspunkter kan gælde.
 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Upload til image.canon].

 2. Vælg [OK].

  • Denne skærm vises ikke, hvis Wi-Fi-indstillinger allerede er indstillet til [Aktivér].
 3. Vælg [Tilslut].

  • Hvis de dedikerede program ikke er installeret, skal du vælge [Installér].
 4. Vælg [OK].

 5. Scan QR-koden med den dedikerede app.

  • Vælg [OK].
 6. Opret en Wi-Fi-forbindelse.

  • Opret forbindelse til et adgangspunkt via Wi-Fi. Følg instruktionerne på skærmen for at se, hvilke tilslutningsmetode, der er brugt.

   • Tilslutning via WPS (, )
   • Manuel tilslutning til registrerede netværk ()
   • Manuel tilslutning ved angivelse af oplysninger om adgangspunkt ()
 7. Bekræft, at tallet vises i det dedikerede program.

  • Vælg [OK].
 8. Sæt automatisk billedoverførsel op.

  • Fuldfør indstillingspunkterne [Send automatisk] efter behov.
  • [V. oplad. af bat. (høj eff.)]: Automatisk afsendelse starter, når videokameraet er slukket og sluttet til en strømkilde for at lade op via USB. Bemærk, at automatisk afsendelse starter, når videokameraet har været opladet et stykke tid, hvis den resterende kapacitet er lav i begyndelsen.
  • [Når kameraet tændes]: Automatisk afsendelse starter, når videokameraet bliver tændt.
  • Vælg [OK], og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
 9. Foretag indstillingerne.

  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil.

  Bemærk

  • Ikonet [Webtjeneste] ændres til [Har forbindelse til en webtjeneste].

  • Videokameraets modelnavn er registreret på image.canon.

[Upload til image.canon]-skærm

 • Send automatisk

  Ændring af indstillinger for automatisk afsendelse.

 • Skriv for at sende

  Vælg de type billeder, der skal uploades.

 • Skift netværk

  Ændr indstillingerne for Wi-Fi-forbindelser.

 • Ryd indstil. for kamera-weblink

  Ryd indstillingerne for videokameraets weblinket.