Forholdsregler vedrørende håndtering

Behandling af videokameraet

 • Dette videokamera er et præcisionsinstrument. Undgå at tabe det eller udsætte det for stød og slag.
 • Videokameraet er ikke vandtæt og kan ikke bruges under vand. Hvis videokameraet bliver vådt, skal du straks kontakte et Canon-Servicecenter. Hvis videokameraet udsættes for saltholdig luft, skal det tørres af med en ren og fugtig, hårdt opvredet klud.
 • Videokameraet må ikke komme i nærheden af stærke magnetfelter, f.eks. magneter eller el-motorer. Du skal også undgå at bruge eller lade videokameraet ligge i nærheden af genstande, der udsender kraftige radiobølger, f.eks. store antenner. Stærke magnetfelter kan give videokameraet fejlfunktion eller ødelægge billeddata.
 • Lad ikke videokameraet ligge på varme steder, f.eks. i en bil, der står i direkte sollys. Høje temperaturer kan ødelægge videokameraet.
 • Videokameraet indeholder følsomme elektroniske kredsløb. Forsøg aldrig at skille videokameraet ad.
 • Hvis videokameraet flyttes fra et koldt til et varmt rum, kan der dannes kondens på videokameraet og i de indvendige dele. Du kan undgå kondens ved at komme videokameraet i en tæt plastikpose, lukke posen og lade videokameraet tilpasse sig den varmere temperatur, før det tages ud.
 • Hvis der dannes kondens på videokameraet, skal du for at undgå skade ikke bruge videokameraet eller fjerne kortet. Sluk for videokameraet, og vent, indtil fugten er helt væk, før du genoptager brugen. Selv efter videokameraet er helt tørt, skal du ikke fjerne kortet, hvis det stadig er koldt indeni, før videokameraet har tilpasset sig den omgivende temperatur.
 • Kondens kan komme inde fra videokameraets objektiv, hvis du optager 4K-film i metoden [Film m. jævne hudtoner] i fugtige miljøer. Hold videokameraet slukket, indtil fugten er væk, før du genoptager brugen. Hvis kondensen ikke forsvinder, skal du prøve at ændre filmoptagelsesmetoden eller indstille videokameraet til en anden indstilling end 4K-film.
 • Hvis videokameraet ikke skal bruges i en længere periode, skal det opbevares på et køligt og tørt sted med god udluftning. Optag løbende film i forbindelse med opbevaring for at sikre, at videokameraet stadig fungerer korrekt.
 • Undlad at opbevare videokameraet, hvor der er kemikalier, der resulterer i rust og korrosion f.eks. i et kemisk laboratorium.
 • Hvis videokameraet ikke har været i brug i længere tid, skal alle funktionerne kontrolleres, før det tages i brug. Hvis du ikke har brugt videokameraet et stykke tid eller planlægger en vigtig filmoptagelse som f.eks. en forestående udlandsrejse, skal du få videokameraet kontrolleret af dit nærmeste Canon-servicecenter eller selv kontrollere, at videokameradelene fungerer korrekt.
 • Videokameraet kan blive varmt efter gentagen kontinuerlig optagelse eller optagelse af stillbilleder/film over en længere periode. Dette er ikke en fejl.
 • Hvis der er en kraftig lyskilde inden eller uden for billedområdet, kan der forekomme ghosting.
 • Når du optager med bagbelysning, skal du sørge for, at solen ikke er i synsvinklen. Sørg altid for, at kraftig kunstige lyskilder som f.eks. solen, lasere og andre kraftige kunstige lyskilder ikke kommer ind i billedområdet eller tæt på. Koncentreret intens lys kan skabe røg eller beskadige billedsensoren eller andre indvendige dele.

Skærm

Følgende påvirker ikke billeder, som er optaget med videokameraet.

 • Selvom skærmen er produceret under produktionsforhold med ekstremt høj præcision, og mere end 99,99 % af pixlerne opfylder designspecifikationerne, kan der i sjældne tilfælde være 0,01 % pixels, som er defekte vises som røde eller sorte prikker. Dette er ikke en fejl.
 • Hvis skærmen er tændt i længere tid, kan skærmbilledet brænde fast, så du stadig kan se noget af det, der blev vist. Dette er dog kun midlertidigt og vil forsvinde, hvis videokameraet ikke anvendes i nogle få dage.
 • Skærmvisningen kan virke en smule langsom ved lave temperaturer, eller se sort ud ved høje temperaturer. Den returnerer til normal tilstand ved stuetemperatur.

Kort

Bemærk følgende for at beskytte kortet og dets indspillede data:

 • Kortet må ikke tabes, bøjes eller blive vådt. Det må ikke udsættes for kraftige påvirkninger eller fysiske slag og vibrationer.
 • Rør ikke ved kortets elektroniske kontakter med dine fingre eller metalobjekter.
 • Sæt ingen mærkater eller lignende på kortet.
 • Opbevar eller anvend ikke hukommelseskortet i nærheden af elementer, der har stærke magnetfelter som f.eks. et tv-apparat, højttalere eller magneter. Sørg også for at undgå steder med meget statisk elektricitet.
 • Hukommelseskortet må ikke efterlades i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder.
 • Opbevar kortet i en æske.
 • Hukommelseskort må ikke opbevares i varme, støvede eller fugtige omgivelser.
 • Kort kan blive varmt efter gentagen kontinuerlig optagelse eller stillbilled-/filmoptagelse over en længere periode. Dette er ikke en fejl.