Grundlæggende betjening

Start-/Stopknap

Tryk på Start-/stopknappen i Filmoptagelsestiland for at starte filmoptagelse. Tryk på den igen for at stoppe filmoptagelse.

Tryk på Start-/stopknappen i stillbilledoptagelsestilstand for at tage et billede.

Ned/INFO Ned-/Info-knap

Hvert tryk på knappen Ned/INFO ændrer de oplysninger, Ned-/Info-knappen vises.

Følgende eksempelskærme er til filmoptagelse.

Kommunikations-/multiadgang Kommunikations-/multiadgangknap

Viser funktioner til trådløs kommunikation.

Knappen Kommunikations-/multiadgang kan også tildeles til funktioner, der bruges løbende, i Filmoptagelsestilstand. For at se indstillingsskærmen for denne knap skal du holde knappen på filmoptagelsesskærmen nede.

  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at indstille den.
  • Under afspilning kan du sende billeder til en smartphone eller tablet (i det følgende samlet kaldet “smartphones”), som er sluttet til videokameraet via Wi-Fi, ved at trykke på knappen Kommunikations-/multiadgang. Vælg billeder med tasterne Venstre tast Højre tast, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.

Forholdsregler

  • Funktioner, der er tildelt til knappen Kommunikations-/multiadgang, er muligvis ikke tilgængelige i visse filmoptagelsesmetoder. I så fald vises en meddelelse, når du trykker på knappen Kommunikations-/multiadgang, som viser, at de ikke er tilgængelige.

Indikatorvisning

Indikatorvisning afhænger af videokamerastatussen.

Farve Status for indikator Status for videokamera
Grøn Tændt
  • Optagelse af stillbilleder til hukommelseskort eller læsning af stillbilleder fra hukommelseskort
Blinker langsomt
  • Display Fra
Blinker
  • Filmoptagelse til hukommelseskort eller læsning af film fra hukommelseskort
  • Overførsel via Wi-Fi
Orange Tændt
  • Opladning via USB
Blinker
  • Fejl i forbindelse med USB-opladning