Redigér/Slet enheder til forbindelser

Inden du redigerer eller sletter tilslutningsindstillinger for andre enheder, skal du deaktivere Wi-Fi-forbindelsen. Her er [Kommunikationsfunktioner: Tilslut t. smartphone(tablet)] brugt som eksempel.

Skift kaldenavn på enhed

Du kan ændre kaldenavnet på de enheder, der er sluttet til videokameraet.

 1. Vælg et punkt.

  • Når skærmen [Wi-Fi tændt] vises, skal du vælge [Afbryd] og derefter gentage trin 1.
 2. Vælg [Redigér/slet enhed].

 3. Vælg enheden.

 4. Vælg [Skift kaldenavn til enhed].

 5. Skift kaldenavnet.

  • Brug det virtuelle tastatur () til at angive kameranavnet.
 6. Tryk på knappen MENU, og vælg derefter [OK].

Slet forbindelsesoplysninger

 1. Åbn skærmen på den enhed, der er forbindelse til.

 2. Vælg [Slet tilslutningsoplysninger].

 3. Vælg [OK].