Autovaterpas til film

Autoniveau medvirker til at holde film lige, når du optager dem. Når denne funktion er indstillet, kan visningsområdet være smalt, og motiverne kan være forstørrede.

Forholdsregler

  • Indstil [Filmoptagelse:  Digital IS] til [Fra].
  1. Vælg [Filmoptagelse:  Autovaterp.].

  2. Vælg en indstilling.