Forholdsregler i forhold til trådløs kommunikation

Prøv følgende korrigerende handlinger, hvis overførselshastigheden falder, forbindelsen går tabt, eller der opstår andre problemer, når du bruger trådløse kommunikationsfunktioner.

Afstanden mellem videokameraet og smartphonen

Hvis videokameraet er for langt fra smartphonen, kan der muligvis ikke oprettes Wi-Fi-forbindelse, selvom Bluetooth-forbindelse er mulig. I så fald skal du føre videokameraet og smartphonen tættere sammen og derefter etablere en Wi-Fi-forbindelse.

Installationsplacering af adgangspunktsantennen

  • Ved brug indendørs skal du installere enheden i det lokale, hvor du bruger videokameraet.
  • Installér enheden, så mennesker eller genstande ikke kommer mellem den og videokameraet.

Elektronisk udstyr i nærheden

Hvis Wi-Fi-overførselshastigheden falder på grund af interferens fra følgende elektronisk udstyr, skal du stoppe med at bruge det eller gå længere væk fra enhederne for at sende kommunikation.

  • Videokameraet kommunikerer over Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n vha. radiobølger i 2,4 GHz-båndet. Derfor vil Wi-Fi-overførselshastigheden falde, hvis der findes Bluetooth-enheder, mikrobølgeovne, trådløse telefoner, mikrofoner, smartphones, andre videokameraer eller tilsvarende enheder i nærheden, der benytter samme frekvensbånd.

Forholdsregler ved brug af flere videokameraer

  • Ved tilslutning af flere videokameraer til ét adgangspunkt via Wi-Fi skal du sørge for, at videokameraernes IP-adresser er forskellige.
  • Når flere videokameraer er forbundet til ét adgangspunkt via Wi-Fi, falder overførselshastigheden.
  • Når der er flere IEEE 802.11b/g/n-adgangspunkter (2,4 GHz), skal der være et spring på fem kanaler mellem hver Wi-Fi-kanal for at reducere forstyrrende radiobølger. Brug f.eks. kanalerne 1, 6 og 11, kanalerne 2 og 7 eller kanalerne 3 og 8.