Lydstyrke

Lydstyrken for videokameralyd kan justeres.

  1. Vælg [Indstilling: Lydstyrke].

  2. Vælg indstillingen.

    • Vælg en indstilling, og tryk derefter tasterne Venstre tast Højre tast for at justere lydstyrken.