Automatisk langsom lukker til film

Du kan vælge, om du vil optage film, der er lysere og mindre påvirket af billedstøj, end når der er indstillet til [Deaktivér], ved automatisk at gøre lukkertiden langsommere under svag belysning.

Mulig i [Film] optagelsestilstand. Når [Film IS-indstilling] er denne funktion fast indstillet til [Aktivér], og når [Film m. jævne hudtoner] til [Deaktivér]. Gælder, når billedhastigheden på størrelser for filmoptagelse er 59,94 fps eller 50,00 fps.

 1. Vælg [Filmoptagelse:  Autom. langs. lukker].

 2. Vælg en indstilling.

  • Deaktivér

   Gør det muligt at optage film med en mere jævn og naturlig bevægelse, der er mindre påvirket af motivrystelser, hvis du sammenligner med en indstilling til [Aktivér]. Bemærk, at film under svag belysning kan være mørkere, end når de er indstillet til [Aktivér].

  • Aktivér

   Gør det muligt at optage lysere film, end når der er indstillet til [Deaktivér]. Det opnås ved automatisk at reducere lukkertiden til 1/30 sek. (NTSC) eller 1/25 sek. (PAL) for svag belysning.

Bemærk

 • Det anbefales at indstille til [Deaktivér], når der optages motiver i bevægelse under svag belysning, eller når der kan forekomme efterbilleder som f.eks. spor.