Fanemenuer: Stillbilledoptagelse

Ved stillbilledoptagelse skal du indstille optagelsesmetoden til [Automatisk foto].