Standby: Lav opløsning

Indstil til [Til] for at spare på batteristrøm og styre stigningen i videokameratemperaturen under standby.

Det gør, at du kan optage film i en længere periode.

  1. Vælg [Filmoptagelse: Standby: Lav oplø].

  2. Vælg [Til].

Forholdsregler

  • Billedkvalitet på standbyskærmen kan variere i forhold til billedkvaliteten på skærmen under filmoptagelse.
  • Når du starter filmoptagelse, kan billedvisningen forblive på det nuværende billede i stedet for at blive opdateret.