Videokameranavn

Du kan ændre videokameraets navn (vises på smartphones og andre videokameraer) efter behov.

  1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Kameranavn].

  2. Skift videokameranavn.

    • Brug det virtuelle tastatur () til at angive videokameranavnet.
  3. Tryk på knappen MENU, og vælg derefter [OK].