Vis ved HDMI-tilslutning

Du kan angive, hvordan film vises, når de optages via HDMI til en ekstern enhed. Selve filmoutputtet svarer til indstillingen [Filmoptagelse: Str. for filmopt.].

Standardindstillingen er [Ekstern skærm].

 1. Vælg [Filmoptagelse: HDMI-visning].

 2. Vælg en indstilling.

  • +

   Giver mulighed for filmvisning både på videokameraskærmen og den anden enhed via HDMI-output.

   Videokamerabetjeninger som f.eks. billedafspilning eller menuvisning vises på den anden enhed via HDMI og ikke på videokameraskærmen.

  • Ekstern skærm

   Deaktiverer videokameraskærmen under output via HDMI, så skærmen er tom.

   Filmoptagelsesoplysninger, AF-punkterne og andre oplysninger vises i HDMI-outputtet.

Forholdsregler

 • Kortoptagelse udføres ikke med [HDMI-visning] indstillet til [+]. Videokameramenuer og billedafspilning vises kun på skærmen, der er forbundet via HDMI.
 • HDMI-outputopløsningen og billedhastigheden justeres automatisk for at passe til størrelsen for filmoptagelse.

Fejlfinding For længere HDMI-output

Hvis du vil fortsætte HDMI-outputtet i længere ned 30 min., skal du vælge [+] og derefter indstille [Autosluk] i [Indstilling: Energisparer] til [Deaktivér] (). HDMI-output fortsætter, efter at videokameraskærmen slukkes, når den tid, der er indstillet i [Skærm fra] udløber.

Forholdsregler

 • HDMI-output uden oplysninger forhindrer, at der vises advarsler om kortplads, batteriniveau eller høj indvendig temperatur () via HDMI.
 • Under HDMI-output kan visningen af det næste billede tage noget tid, hvis du skifter mellem film, der har forskellige optagelsesformater eller billedhastigheder.
 • Undgå at betjene videokameraet, når du optager film til eksterne enheder, fordi det kan medføre, at der vises oplysninger i HDMI-videooutput.
 • Lysstyrke og farve for film, der er optaget med videokameraet, kan se anderledes ud i forhold til den HDMI-videooutput, der er optaget af eksterne enheder. Det afhænger af visningsmiljøet.

Bemærk

 • Ved at trykke på knappen INFO kan du ændre informationsvisningen.
 • Lyd bliver også outputtet via HDMI, undtagen når indstillet til [Lydoptagelse: [Deaktivér].