Filmselvudløser

Filmoptagelse kan startes med selvudløseren.

  1. Vælg [Filmoptagelse: Filmselvudløser].

  2. Vælg en indstilling.

  3. Optag filmen.

    • Når du har trykket på start-/stopknappen, bipper videokameraet, og antallet af sekunder, der er tilbage, inden filmoptagelse begynder, vises.

Bemærk

  • Kan også indstil ved at trykke på tasten Op-tast på optagelsesskærmen.
  • Du kan annullere selvudløseren ved enten at trykke på skærmen eller trykke på knappen Quick Control/Indstil.