Indstilling af film-ISO-hastighed

  • ISO-hastighed

    Du kan indstille din foretrukne ISO-hastighed. Vælg [ISO-hastighed] for at åbne indstillingsskærmen for ISO-hastighed. Indstil ved at trykke på tasterne Venstre tast Højre tast. Du kan også vælge ISO auto ved at trykke på knappen Kommunikations-/multiadgang.

  • Maks. ISO-hastigh

    Gør det muligt for dig at angive den maksimale værdi for [ISO-hastighed], der skal bruge til optagelse af Full HD-film.

  • Maks. for

    Gør det muligt for dig at angive den maksimale værdi for [ISO-hastighed], der skal bruge til optagelse af 4K-film.

Forholdsregler

  • [Maks. ISO-hastigh] og [Maks. for ] afgør ikke den maksimale værdi for ISO Auto.