Bluetooth-indstillinger

 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Bluetooth-indstil.].

 2. Vælg en indstilling.

  • Bluetooth

   Hvis du ikke bruger Bluetooth-funktionen, skal du vælge [Deaktivér].

  • Bluetooth-adresse

   Du kan kontrollere videokameraets Bluetooth-adresse.

  • Tilslut

   Du kan kontrollere navnet og kommunikationsstatussen for den parrede enhed.