Tænd for strømmen

  • Tænd videokameraet, og tryk på knappen Strøm. Tryk på den igen for at slukke videokameraet.

Ændring af interface-sprog

En skærm til indstilling af sprog vises i forbindelse med den første opstart.

Se Sprog, hvis du vil ændre interface-sproget.

Indstilling af datoen, tiden og tidszonen

Hvis der vises en indstillingsskærmen for dato/klokkeslæt/zone, skal du se Dato/Tid/Zone.

Ændring af videosystemet

Videosystemet er indstillet til NTSC.

Du skal ændre den til PAL i områder, hvor tv-videosystemet er PAL.

For at ændring af videosystemet skal du se Videosystem.

Indikator for batteriniveau

Indikator for batteriniveau vises, når videokameraet tændes.

Batteriniveau 3 Batteriniveauet er tilstrækkeligt.
Batteriniveau 2 Batteriniveauet er lavt, men videokameraet kan stadig bruges.
Batteriniveau 1 Batteriet er næsten afladt (blinker).
Batteriniveau 0 Oplad batteriet.

Bemærk

  • Følgende handlinger aflader batteriet hurtigere:
    • Brug af Wi-Fi-funktionen eller Bluetooth-funktionen.
  • Kortere filmoptagelsestid kan være tilgængelig afhængigt af de faktiske filmoptagelsesforhold.
  • Ved lave omgivende temperaturer kan der muligvis ikke optages, selvom om batteriniveauet er tilstrækkeligt stort.