Strømbesparelse

Du kan justere timingen af, hvornår skærmen slukker, og hvornår videokameret slukker, når videokameraet er inaktivt (Skærm fra og Autosluk).

  1. Vælg [Indstilling: Energisparer].

  2. Vælg en indstilling.

Bemærk

  • [Skærm fra] anvendes, når optagelsesskærmen vises. Disse indstillinger anvendes ikke i menuvisning eller billedafspilning.
  • Videokameraet slukker under menuvisning eller billedafspilning, når den tid, der er indstillet i [Skærm fra] og [Autosluk] udløber.
  • For at beskytte skærmen slukker den 30 minutter efter, at den er blevet nedtonet (selvom selve videokameraet forbliver tændt), selv hvis [Skærm fra] og [Autosluk] er indstillet til [Deaktivér].
  • Indstillinger for strømbesparelse anvendes ikke i forbindelse med filmoptagelse, eller når tilsluttet via USB eller trådløst.