Om denne vejledning

Ikoner i denne vejledning

Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast Indikerer den retningen, krydstasterne Krydstaster skal trykkes.
Quick Control/Indstil Angiver Quick Control-/Indstil-knappen.
  • Foruden ovenstående bliver de ikoner og symboler, der bruges på videokameraets knapper og vises på skærmen, også brugt i denne vejledning til beskrivelse af de relevante handlinger og funktioner.
Link Links til sider med relaterede emner.
Advarsel

Advarsel, der kan forhindre problemer med filmoptagelser.

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger.

Tips Tips eller råd til bedre filmoptagelse.
Fejlfinding Råd ved fejlfinding.

Grundlæggende forudsætninger for betjeningsinstruktioner og eksempelfotos

  • Instruktionerne gælder, når videokameraet er tændt ().
  • Det forudsættes, at alle menuindstillinger er indstillet til standardindstillingerne.
  • Eksempelfotos i denne vejledning er kun til illustration.