Autofokusmetode

Du kan ændre metoden for autofokus (autofokusmetode), så den passer til motivet og den scene, du optager.

 1. Vælg [Filmoptagelse: Autofokusmetode].

 2. Vælg en autofokusmetode.

AF ved ansigtssporing

Videokameraet registrerer og fokuserer på personers ansigter.

Når der ikke registreres et ansigt, afgøres fokusområder automatisk.

Forholdsregler

 • Et objekt, der ikke er et menneskeansigt, kan registreres som et ansigt.
 • Videokameraet registrerer muligvis ikke ansigter, som er meget små eller store i billedet eller for lyse eller mørke eller delvist skjulte.
 • AF kan ikke registrere motiver eller personers ansigter ved skærmens kanter. Komponér billedet igen for at centrere motivet eller få motivet tættere på centrum.

Angivet billed-AF

Videokameraet fokuserer ved hjælp af det AF-punkt, du har angivet. Du kan flytte AF-punktet til din foretrukne position ved at trykke på, trække eller bruge tasterne Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast, når du har trykket på skærmen for at få vist skærmen til vagt af AF-punkt.

AF-optagelsestips

 • Afhængigt af motivet og filmoptagelsesforholdene kan det tage lidt tid at fokusere.
 • Det tilgængelige autofokusområde afhænger af billedformat, billedstabilisering og andre indstillinger.

Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering

 • Motiver med lav kontrast, som f.eks. en blå himmel, glatte, ensfarvede overflader eller i andre tilfælde, når detaljer i højlys- og skyggeområder bliver klippet.
 • Motiver i svag belysning.
 • Striber og andre mønstre, hvor der kun er kontrast i vandret retning.
 • Fine linjer og motivkonturer.
 • Under lyskilder med konstant skifte lysstyrke, farver eller mønstre.
 • Nattescene eller lyspunkter.
 • Billedet flimrer under fluorescerende lys eller LED-lys.
 • Ekstremt små motiver.
 • Motiver ved kanten af skærmen.
 • Baggrundsbelyste motiver eller motiver, der reflekterer (eksempel: Bil med reflekterende overflader osv.).
 • Objekter, der er tætte på eller langt væk, og som er dækket af et AF-punkt (Eksempel: Et dyr i bur osv.).
 • Motiver, der konstant bevæger sig inden for AF-punktet og ikke holdes i ro på grund af videokamerarystelser eller sløret motiv.
 • Brug af AF, mens motivet er meget ude af fokus.
 • Der vises støj (lysprikker, striber osv.) på skærmen ved AF.