Tilslutning til trådløs fjernbetjening

Dette videokamera kan også tilsluttes en trådløs fjernbetjening BR-E1 (sælges separat) via Bluetooth til optagelse med fjernbetjening.

 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Tilslut til trådløs fjern.].

 2. Vælg [Tilføj en enhed at tilslutte til].

  Følgende meddelelse vises, hvis videokameraet er parret med en smartphone: [Afslut den aktuelle Bluetooth- tilslutning og par med den trådløse fjernbetjening].

 3. Vælg [OK].

  • Skærmen vises ikke, hvis Bluetooth-indstillinger allerede er indstillet til [Aktivér].
 4. Par enhederne.

  • Når ovenstående skærm vises, skal du holde knapperne W og TBR-E1 nede samtidigt i tre sekunder.
  • Når en meddelelse har bekræftet, at videokameraet er parret med BR-E1, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil.
 5. Indstil videokameraet til fjernoptagelse.

  • Se i Instruktionsmanual for BR-E1 for at få vejledning om, hvad du skal gøre, når parring er fuldført.

Forholdsregler

 • Husk, at videokameraets batteriniveau kan være meget lavt næste gang, du vil bruge det, fordi Bluetooth-forbindelser forbruger meget batteristrøm, også når videokameraet er slukket.

Bemærk

 • Når du ikke bruger Bluetooth, anbefales det, at indstille [Kommunikationsfunktioner: Bluetooth-indstil.] til [Deaktivér] ().

Annullering af parring

Før parring med en anden BR-E1 skal du slette oplysningerne om den tilsluttede fjernbetjening.

 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Tilslut til trådløs fjern.].

 2. Vælg [Slet tilslutningsoplysninger].

 3. Vælg [OK].