Sletning af billeder

Du kan enten vælge og slette billeder, du ikke behøver, et for et eller slette dem samlet. Beskyttede billeder () bliver ikke slettet.

Forholdsregler

 • Et slettet billede kan ikke gendannes. Kontrollér en ekstra gang, at du ikke skal bruge billedet, før du sletter det. Beskyt billeder, hvis du vil undgå, at de slettes ved et uheld.

Individuel sletning af billeder

 1. Tryk på knappen Afspilning.

 2. Vælg det billede, der skal slettes.

  • Tryk på tasterne Venstre tast Højre tast for at vælge det billede, der skal slettes.
 3. Tryk på knappen Slet.

 4. Slet billedet.

  • Vælg [Slet].

Valg af ([Kontrollér]) flere billeder, der skal slettes samtidigt

Du kan slette alle disse billeder på én gang ved at sætte et flueben ved billederne.

 1. Vælg [Afspilning: Slet billeder].

 2. Vælg [Vælg og slet billeder].

 3. Gennemse billeder.

  • Tryk på tasterne Venstre tast Højre tast for at vælge det billede, der skal slettes, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Hvis du vil vælge et andet billede, der skal slettes, skal du gentage trin 3.
  • Tryk på knappen MENU.
 4. Slet billederne.

  • Vælg [OK].

Angivelse af det billedområde, der skal slettes

Når du ser på billederne i indeksvisningen, kan du angive det første og sidste billede for et område for at slette alle de angivne billeder på én gang.

 1. Vælg [Vælg område].

  • Vælg [Vælg område] i [Afspilning: Slet billeder].
 2. Angiv billedområdet.

  • Vælg det første billede (startpunkt).
  • Vælg derefter det sidste billede (slutpunkt). Et flueben [Kontrollér] vedhæftes alle billederne inden for området mellem det og sidste billede.
  • For at vælge et andet billede, der skal slettes, skal du gentage trin 2.
 3. Tryk på knappen MENU.

 4. Slet billederne.

  • Vælg [OK].

Sletning af alle billeder i en mappe eller på et kort

Du kan slette alle billeder i en mappe eller på et kort samtidigt.

 • Når du vælger [Alle billeder i mappen] eller [Alle billeder på kort] i [Afspilning: Slet billeder], bliver alle billeder i mappen eller på kortet slettet.

Bemærk

 • Hvis du vil slette alle billeder, inklusive beskyttede billeder, kan du formatere kortet ().