Instruktionsmanualer

  • Instruktionsmanual (følger med videokameraet)

    Giver en grundlæggende instruktion til videokameraet.

  • Avanceret brugervejledning

    De komplette anvisninger er i Avanceret brugervejledning.

    Få den seneste udgave af Avanceret brugervejledning på følgende websted.

    https://cam.start.canon/C014/