Filmoptagelsesmetode

Du kan ændre optagelsesmetoden, så den passer til scenen.

 1. Vælg [Filmoptagelse: Optagemetode].

 2. Vælg en filmoptagelsesmetode.

  • Tryk på tasterne Venstre tast Højre tast for at vælge filmoptagelsesmetode, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • For at skifte til Fotometode skal du trykke på knappen Kommunikations-/multiadgang.

Automatisk film

Vælg [Film].

Eksponering styres automatisk for at passe til lysstyrken.

Skærmlysstyrke kan vælge ved at vælge [Lysstyrke].

Film med jævne hudtoner

Vælg [Film med jævne hudtoner].

Billedbehandling får huden til at se glattere ud.

Niveauet for denne effekt kan indstilles i [Jævne hudtoner] på Quick Control-skærmen.

Skærmlysstyrke kan vælge ved at vælge [Lysstyrke].

Tips Optagelsestips

 • Aktivér videokameraet til at registrere ansigter.

  Der vises rammer rundet om de hovedmotiver, der registreres til udglatning af hud. For mere effektiv udjævning af huden kan du bevæge dig tættere på eller længere væk fra motivet, så rammen vises på motivets ansigt.

 • Fokusér på ansigtet.

  Inden filmoptagelse skal du kontrollere, at [] vises på motivets ansigt, når du fokuserer.

Forholdsregler

 • Områder ud over personers hud kan ændres, afhængigt af optagelsesforholdene.
 • Hvis effekten jævne hudtoner er for stærk, kommer billederne måske ikke til at se ud som forventet. Lav nogle testbilleder for forhånd for at se resultaterne.
 • Forholdsregler ved 4K-filmoptagelse

 • Billedkvalitet på standbyskærmen kan variere i forhold til billedkvaliteten på skærmen under filmoptagelse.
 • Når du starter filmoptagelse, kan billedvisningen forblive på det nuværende billede i stedet for at blive opdateret.

Bemærk

 • Indstillingen [Jævne hudtoner] gemmes, også selv om du ændrer filmoptagelsesmetoderne eller slukker videokameraet.

Film IS-metode

Vælg [Film IS-metode].

Aktiverer filmoptagelse med reduceret videokamerarystelse.

Du kan vælge [ Digital IS] eller [ Autovaterp.] på Quick Control-skærmen (, ).

Skærmlysstyrke kan vælge ved at vælge [Lysstyrke].

Forholdsregler

 • [Filmoptagelse:  Digital IS] er indstillet til [Fra], når du har angivet digital zoom.

Manuel eksponeringsfilm

Vælg [Manuel filmeksponering].

Gør det muligt for dig at Indstille lukkertiden, blændeværdien og ISO-hastigheden.

Når ISO hastighed er indstillet til [AUTO] kan du indstille eksponeringskompensation.

 1. Vælg [Indstilling af værdi].

 2. Vælg et punkt.

  • Indstil ved at trykke på tasterne Venstre tast Højre tast.
  • Kontroller mærket for eksponeringsniveaumærke (2) for at se, hvor langt det aktuelle eksponeringsniveau er fra standard eksponeringsniveauet (1).

Automatisk foto

Vælg [Filmoptagelse].

Videokameraet analyserer scenen og foretager de optimale indstillinger automatisk.

Skærmlysstyrke kan vælge ved at vælge [Lysstyrke].

Et ikon, der angiver den scenetype, der er registreret, vises øverst til højre på skærmen under filmoptagelse.

Motiv

Baggrund

Mennesker Andre motiver end personer Baggrundsfarve
I bevægelse Natur/Udendørs I bevægelse Luk
Lyst Portræt (lyst) Portræt med bevægelse (lyst) Natur/udendørsscene (lyst) Ikke-portræt med bevægelse (lyst) Ikke-portræt tæt på (lyst) Gråt
Baggrundsbelyst Portræt (lyst/baggrundsbelyst) Portræt med bevægelse (lyst/baggrundsbelyst) Natur/udendørsscene (lyst/baggrundsbelyst) Ikke-portræt med bevægelse (lyst/baggrundsbelyst) Ikke-portræt tæt på (lyst/baggrundsbelyst)
Med blå himmel Portræt (med blå himmel) Portræt med bevægelse (med blå himmel) Natur/udendørsscene (med blå himmel) Ikke-portræt med bevægelse (med blå himmel) Ikke-portræt tæt på (med blå himmel) Lys blå
Baggrundsbelyst Portræt (med blå himmel/baggrundsbelyst) Portræt med bevægelse (med blå himmel/baggrundsbelyst) Natur/udendørsscene (med blå himmel/baggrundsbelyst) Ikke-portræt med bevægelse (med blå himmel/baggrundsbelyst) Ikke-portræt tæt på (med blå himmel/baggrundsbelyst)
Solnedgang *1 Ikke-portræt (solnedgang) *1 Orange
Spotlys Portræt (spotlys) Ikke-portræt (spotlys) Ikke-portræt tæt på (spotlys) Mørk blå
Mørk Portræt (mørkt) Ikke-portræt (mørkt) Ikke-portræt tæt på (mørkt)
Nattescener Portræt (mørkt/med stativ) Natur-/Udendørsscene (mørkt/med stativ) *1
 • 1: Ikoner for scener, der er valgt mellem dem der kan registreres, vises.

Bemærk

 • Ved visse scener eller optagelsesforhold vil det viste ikon måske ikke svare til den faktiske scene.