Menuhandlinger og indstilling

Menuskærm

 1. (1) Hovedfaner
 2. (2) Sekundære faner
 3. (3) Menupunkter
 4. (4) Filmoptagelse: Filmoptagelse
 1. (5) Afspilning: Afspilning
 2. (6) Trådløs kommunikation: Trådløs kommunikation
 3. (7) Indstilling: Indstilling
 4. (8) Menuindstillinger

Nogle faner, menupunkter og indstillingsmuligheder vises måske ikke afhængigt af filmoptagelsesmetoden.

Valg af menuindstillinger

 1. Vis menuskærmen.

  • Tryk på knappen MENU for at få vist menuskærmen.
 2. Vælg et punkt.

  • Tryk på Krydstaster for at vælge et punkt, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
 3. Vælg en indstilling.

  • Tryk på Krydstaster for at vælge en indstilling.
  • Den aktuelle indstilling angives i blå.
  • For nogle indstillingspunkter vises en standby-skærm. Vælg en indstilling for at konfigurere outputindstillinger.
 4. Vælg indstillingen.

  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at indstille den.
 5. Afslut indstillingen.

  • Tryk på knappen MENU.

Bemærk

 • Den efterfølgende beskrivelse af menufunktioner forudsætter, at du har trykket på knappen MENU for at få vist menuskærmen.
 • Tryk på knappen MENU for at annullere handlingen.

Nedtonede menupunkter

Eksempel: Når Digital IS-indstilling er indstillet til [Forbedret]

Nedtonede menupunkter kan ikke indstilles. Menupunktet er nedtonet, hvis en anden funktionsindstilling har forrang.

Du kan se denne overskrivningsfunktion ved at vælge det nedtonede menupunkt og trykke på knappen Quick Control/Indstil.

Hvis du annullerer overskrivningsfunktion, kan det nedtonede menupunkt indstilles.

Forholdsregler

 • Du kan muligvis ikke se overskrivningsfunktionen for visse nedtonede menupunkter.

Bemærk

 • Du kan nulstille menufunktioner til standardindstillingerne ved at vælge [Indstilling: Nulstil kamera] ().