Nulstilling af kommunikationsindstillinger

Alle indstillinger for trådløs kommunikation kan slettes. Ved at slette indstillingerne for trådløs kommunikation kan du forhindre, at deres oplysninger bliver vist, når du låner eller giver dit videokamera til andre mennesker.

  1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Nulstil kommunikationsindstil.].

  2. Vælg [OK].

Forholdsregler

  • Hvis du har parret videokameraet med en smartphone, kan du bruge smartphonens indstillingsskærm til Bluetooth til at forbindelsesoplysninger om det videokamera, for hvilket du har gendannet standardindstillingerne for trådløs kommunikation.

Bemærk

  • Alle indstillinger for trådløs kommunikation kan slettes ved at vælge indstillingen [Kommunikationsindstillinger] for [Andre indst] i [Indstilling: Nulstil kamera].